Paano maiwasan ang pagpasok ng alikabok sa tubo?

Ang pagpasok ng alikabok sa tubo ay maaaring mabawasan ang pagganap at pahinain ang sistema ng pamamahagi ng tubig. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na pamamaraan upang maiwasan ang pagpasok ng alikabok sa tubo:

  1. Paggamit ng insulating plate: ang paggamit ng insulating plate sa labasan ng tubo ay maaaring mabawasan ang pagpasok ng alikabok sa tubo.

  2. Paggamit ng mga filter ng tubig: Ang paggamit ng mga filter ng tubig ay ginagamit bilang isang paraan upang maiwasan ang pagpasok ng alikabok sa tubo.

  3. Paggamit ng air conditioning: ang paggamit ng air conditioning ay maaaring mabawasan ang pagpasok ng alikabok sa tubo

  4. Paggamit ng mga takip ng tubo sa panahon ng mga operasyon ng konstruksiyon