Al Saadat là công ty thương mại xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng có trụ sở tại UAE – DUBAI.

Các hoạt động của Al Saadat bao gồm vật liệu xây dựng bao gồm đường ống và phụ kiện, các kích cỡ và chất lượng khác nhau để mua và bán.

Phạm vi địa lý của Al Saadat bao gồm một số quốc gia bao gồm thị trường Trung Đông và Châu Âu và Châu Mỹ.