Al Saadat je tvrtka za uvoz i izvoz gra?evinskog materijala sa sjedištem u UAE – DUBAI, Souk Al Marfa, SE-11, Deira, Dubai, poštanski pretinac: 21108.

Aktivnosti Al Saadata obuhva?aju gra?evinski materijal uklju?uju?i cijevi i priklju?ke, razli?itih veli?ina i kvaliteta za kupnju i prodaju.

Zemljopisni opseg Al Saadata pokriva nekoliko zemalja uklju?uju?i Bliski istok te tržišta Europe i Amerike.