Pex-Al-Pex spojevi za cijevi

Koji su opseg i upotreba pex-al-pex cijevi i priklju?ka?
O kojim ?imbenicima najviše ovisi koli?ina tople vode koju zgrade troše?
Kako odabrati veli?inu tople i hladne sanitarne cijevi?
Kako izra?unati veli?inu cijevi radijatora grijanja?
Kako izra?unati veli?inu cijevi za podno grijanje?
Kakav je na?in prora?una i odabira radijatora za grijanje u odnosu na prostor i lokaciju?
Koji se problemi javljaju ako je nagib kanalizacije veliki?
Što je uspon?
Obuka za postavljanje cijevi za podno grijanje?
Što je sakuplja? vode i o ?emu ovisi njegova kvaliteta?
Vrste peteroslojnih cijevnih spojeva i njihova primjena?
Treba li prije ugradnje sanitarnih ure?aja provjeriti cjevovod tople i hladne vode u zgradi ispitivanjem nepropusnosti?
Koji je ciklus izvedbe paketnih cjevovoda?
Kolika je važnost projektiranja vodoopskrbe i distribucije u graditeljstvu?
što su cijevi i priklju?ci?