Kontaktirajte nas

ili sumbit svoju poruku
Dubai, Deira, Souk Al Marfa, No NE90

Veleprodaja cijevi i fitinga

Al SaadatBuilding Material je veleprodaja cijevi i fitinga:

PPRC TIP 3, proizvodi od PEX b AL PEX b cijevi i mnogi drugi industrijski proizvodi od cjevovoda.

Imamo najniže cijene koje se ne mogu natjecati s našim konkurentima online ili offline.

Znaju?i da se ve?ina vlasnika ku?a oslanja na polipropilenske jednoslojne cijevi za opskrbu vodom u ku?anstvu i za sanitarnu primjenu, odlu?ili smo zapo?eti poslovanje kao veleprodajni dobavlja? polipropilenskih jednoslojnih cijevi i fitinga.

Al Saadat Building Material Company je jedan od najve?ih distributera polipropilenskih jednoslojnih cijevi u cijelom svijetu.

Sirovine koje se koriste u proizvodnom procesu su polipropilenski nasumi?ni kopolimeri (PPRC TIP 3) koji se isporu?uju od renomiranih proizvo?a?a.

Naši proizvodi su pod preciznom potpunom kontrolom kvalitete.

Dostupno je i više od 150 vrsta polipropilenskih spojnih dijelova koji se proizvode korištenjem visokotehnoloških strojeva za prešanje i brizganje.

Polietilenske jednostjejne cijevi dimenzija od 16 do 315 mm proizvode se najnovijom europskom tehnologijom.

Naša tvrtka tako?er ima širok asortiman kanalizacijskih drenažnih cijevi i spojnih dijelova koji su u dvije grupe tihih troslojnih potisnih cijevi razli?itih promjera (50 do 160 mm) i polipropilenskih kanalizacijskih drenažnih potisnih cijevi i spojnih dijelova (3 sloja) u veli?inama od 50 do 160 mm.

Drugi proizvod su peteroslojne PEX b AL PEX b cijevi.

Ova cijev s petoslojnom strukturom i upotrebom PEX polimera s aluminijem može izdržati temperaturu od 90 c pri tlaku od 10 bara.

Uz PEX i PPRC cijevi i priklju?ke, tako?er nudimo razne ventile za gra?evinske instalacije uklju?uju?i plin i vodu.

Proizvode se od posebne vrste legura mjedi kako bi se poboljšala njihova mehani?ka i kemijska svojstva.

Svi proizvodi proizvedeni su prema standardima Me?unarodnog udruženja vodoinstalatera i instalacija IAPMO, INSO 16222.

Kao što su deklarirane kategorije cijevi i fitinga uklju?uju PPRC cijevi i fitinge, uti?ne cijevi, tihe uti?ne cijevi, Pex-Al-Pex cijevi i fitinge i ventile za gra?evinske instalacije.

Ove kategorije su potpuni izbor razli?itih modela cijevi i fitinga koji zadovoljavaju razli?ite potrebe kupaca.

Naši proizvodi su dobili potrebne nacionalne i me?unarodne certifikate i standarde tako da imamo priliku natjecati se s našim konkurentima na doma?em i me?unarodnom tržištu.

Nudimo jednu od najširih kolekcija cijevi i fitinga u velikim zalihama, veleprodajnu cijenu i vrhunsku kvalitetu što zna?i da su naši proizvodi spremni za isporuku ?im naru?ite.

Vaše narudžbe šaljemo diljem svijeta na vašu lokaciju.

Nabavite svoje zalihe lula i više od nas.