Koja se oprema koristi u sustavima za navodnjavanje kap po kap?

Oprema koja se koristi u sustavima za navodnjavanje kap po kap je:

1 Cijevi za navodnjavanje kap po kap: Ove cijevi se koriste za prijenos vode u različite dijelove sustava za navodnjavanje. Cijevi za navodnjavanje kapanjem obično su izrađene od polietilena različitih promjera i vrlo su fleksibilne.

2 Ventili za kapanje: Ovi ventili se koriste za regulaciju protoka vode i njezinu distribuciju na različita mjesta.

3 ventila za meso: ovi se ventili koriste za spajanje cijevi za navodnjavanje kapanjem na sustav za navodnjavanje.

4 stezaljke: stezaljke se koriste za održavanje i fiksiranje cijevi za navodnjavanje kap po kap u zemlju.

5. Spojnice: Ovi dijelovi se koriste za međusobno spajanje dvije cijevi za navodnjavanje kap po kap.

6 T-krakovi: T-vodi se koriste za grananje i dijeljenje protoka vode na različite dijelove sustava za navodnjavanje.

7 Koljena: Ovi dijelovi se koriste za spajanje cijevi za navodnjavanje kapanjem na pumpe i drugu opremu.

8 Pumpe: Pumpe se koriste za isporuku vode u cijevi za navodnjavanje kapanjem i stvaranje potrebnog pritiska za protok vode.

9 Razdjelnici vode: Ovi uređaji služe za automatsku i optimalnu distribuciju vode u različitim dijelovima sustava za navodnjavanje.

10 Senzori: Senzori se koriste za mjerenje različitih faktora kao što su vlažnost tla, temperatura i količina svjetlosti pogodna za rast biljaka. Korištenjem podataka dobivenih senzorima moguće je optimizirati sustav navodnjavanja i smanjiti potrošnju vode.

11 Kontrolni sustavi: Kontrolni sustavi kao što su regulatori i mjerači vremena koriste se za upravljanje i kontrolu sustava za navodnjavanje. Ovi sustavi imaju mogućnost prilagodbe i planiranja vremena navodnjavanja te mogu omogućiti optimizaciju potrošnje vode korištenjem podataka dobivenih od senzora i vremenskih uvjeta.

12 Sustavi filtriranja: Sustavi filtriranja koriste se za odvajanje suspendiranih čestica u vodi i sprječavanje kvara opreme sustava za navodnjavanje. Ovi sustavi služe za održavanje kvalitete vode.

13 Sustavi za ubrizgavanje mješavine gnojiva: korištenjem sustava za ubrizgavanje mješavine gnojiva, gnojivo se može točno i izravno ubrizgati u tlo i biljke. Ovi sustavi koriste se kao jedan od načina smanjenja potrošnje gnojiva i poboljšanja kvalitete proizvoda.

14. Sustavi za prikupljanje vode: Sustavi za prikupljanje vode koriste se za ponovno korištenje ispuštene vode i smanjenje potrošnje vode te zaštitu okoliša.