Ano ang iba\'t ibang uri ng mga code at pamantayan ng gusali?

Sa larangan ng mga istruktura ng gusali at gusali, maraming pambansa at internasyonal na mga code at pamantayan para sa disenyo, pagtatayo at pagpapanatili ng mga istruktura na ginagamit upang lumikha ng kalidad at kaligtasan sa mga istruktura ng gusali. Ang ilan sa mga code at pamantayang ito ay:

 1. National Building Code: Ang National Building Code, o NBC, ay ginagamit sa Canada at United States para sa disenyo, pagtatayo, at pagpapanatili ng mga gusali.

 2. Pamantayan ng ACI: Ang pamantayang ito ay ginagamit para sa disenyo, pagtatayo at pagpapanatili ng mga konkretong istruktura sa Estados Unidos.

 3. Pamantayan ng AISC: Ang pamantayang ito ay ginagamit para sa disenyo at pagtatayo ng mga istrukturang bakal sa Amerika.

 4. ASCE standard: Ang pamantayang ito ay ginagamit sa larangan ng disenyo at pagtatayo ng mga istruktura ng gusali sa Amerika.

 5. Pamantayan ng ASTM: Ang pamantayang ito ay ginagamit sa larangan ng mga pagtutukoy ng materyal sa konstruksiyon at ang kanilang pagsubok.

 6. Pamantayan ng BS: Ang pamantayang ito ay ginagamit sa UK para sa disenyo at pagtatayo ng mga istruktura ng gusali at mga materyales sa gusali.

 7. EN standard: Ang pamantayang ito ay ginagamit sa Europa para sa disenyo, pagtatayo at pagpapanatili ng mga istruktura ng gusali at mga materyales sa gusali.

 8. ISO standard: Ang internasyonal na pamantayang ito para sa disenyo at konstruksyon

  Ang ilan sa mga code at pamantayan ng gusali ay:

  1 National Building Code of Canada 2 National Building Code of India 3 National Building Code of the Philippines 4 National Building Code of the Philippines 5 National Building Code (National Building Code of the United States) 6 American Reinforced Concrete Design Standard (ACI 318) 7 American Steel Design Standard (AISC 360)

  Ang mga code at pamantayang ito ay tumutukoy sa mga kondisyon at regulasyon na dapat sundin para sa disenyo, pagtatayo at pagpapanatili ng mga istruktura. Halimbawa, ang US National Building Code ay tumutukoy sa mga kondisyon para sa disenyo at pagtatayo ng mga istruktura gaya ng mga gusali, tulay, tunnel, atbp. Gayundin, ang mga pamantayan tulad ng ACI 318 at AISC 360 ay tumutukoy sa mga kinakailangan sa disenyo para sa kongkreto at bakal na mga istraktura at tumutukoy sa mga regulasyon para sa paggamit ng mga materyales at mga pamamaraan ng konstruksiyon.