Ano ang mga pangunahing bahagi ng sistema ng alarma sa sunog sa pagbuo ng disenyong elektrikal?

Ang sistema ng alarma sa sunog sa disenyo ng elektrikal na gusali, bilang isa sa mga mahalagang bahagi ng sistema ng kaligtasan ng gusali, ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang ilan sa mga pangunahing bahagi ng sistemang ito ay:

  1. Mga Sensor: Ang mga sensor ay isa sa mga pangunahing bahagi ng sistema ng alarma sa sunog. Ang mga sensor na ito ay ginagamit upang makita ang usok, init at mga nakakalason na gas. Ang mga sensor ng usok ay ginagamit upang makita ang usok at ang mga sensor ng init ay ginagamit upang makita ang mga pagbabago sa temperatura sa kapaligiran.

  2. Notification device: Ginagamit ang notification device para kilalanin at ipahayag ang paglitaw ng sunog. Karaniwang naka-install ang mga device na ito sa buong gusali at kapag may nakitang sunog, awtomatiko nilang inaabisuhan ang iba pang bahagi ng fire alarm system.

  3. Data transmission device: Ang data transmission device ay ginagamit upang magpadala ng impormasyon sa control center ng fire alarm system. Sa pamamagitan ng paglilipat ng impormasyon sa control center, ang device na ito ay awtomatikong kumikilos at mabilis para sa wastong emergency at kaligtasan na mga operasyon.

  4. Screen: Ang screen ay isa sa mga pangunahing bahagi ng fire alarm system na naka-install sa mga control center. Ang screen na ito ay tumutulong upang mapabuti ang pamamahala at kontrol ng system sa pamamagitan ng pagpapakita ng impormasyon at katayuan ng fire alarm system.

  5. Fire extinguisher: Ang fire extinguisher ay ginagamit upang mapatay ang apoy. Maaaring kabilang sa mga device na ito ang iba't ibang uri ng mga fire extinguishing device gaya ng sprinkler, gas extinguisher, powder extinguisher at water extinguisher.

  1. Control Center: Ang control center ay isa sa mga pangunahing bahagi ng fire alarm system. Ginagamit ang sentrong ito upang pamahalaan ang sistema ng alarma sa sunog at magpadala ng mga utos sa pamatay ng sunog sa mga aparatong pamatay ng apoy. Gayundin, ang control center ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa sistema ng alarma sa sunog sa pamamagitan ng pagpapadala ng impormasyon sa mga responsableng tao upang ipaalam at gumawa ng mga hakbang na pang-emergency.

  2. Voice announcement device: Ginagamit ang voice announcement device para ipaalam sa mga tao sa gusali sakaling magkaroon ng sunog. Sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng mga mensahe ng babala, ipinapaalam ng device na ito sa mga tao na dapat silang umalis sa gusali kung sakaling masunog.

Sa madaling salita, ang sistema ng alarma sa sunog sa disenyo ng elektrikal ng gusali ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi, na ang bawat isa ay may mahalagang papel sa paglikha ng kaligtasan at pagbabawas ng mga panganib sa sunog sa gusali.