Ano ang mga uri ng paraan ng disenyo ng paradahan sa konstruksyon?

Maaaring gamitin ang iba't ibang paraan sa disenyo ng mga paradahan sa konstruksyon, batay sa uri ng gusali at mga limitasyon sa spatial at spatial. Ang ilan sa mga pamamaraang ito ay:

  1. Mga underground na paradahan: Ang paraan ng disenyo ng paradahan na ito ay kapaki-pakinabang para sa mga gusaling matatagpuan sa mga lugar na may limitadong espasyo. Sa ganitong paraan, ang paradahan ay itinayo sa ibaba ng antas ng lupa at ginagamit bilang isang lugar ng imbakan para sa mga kotse. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng mas maraming espasyo dahil lumilikha ito ng espasyo sa ilalim ng lupa.

  2. Mga paradahan sa ibabaw: Ang paraan ng disenyo ng paradahan na ito ay kapaki-pakinabang para sa mga gusaling matatagpuan sa mga lugar na may limitadong espasyo. Sa ganitong paraan, ang parking lot ay itinayo sa ground level at ginagamit bilang isang storage space para sa mga kotse. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng mas kaunting espasyo kaysa sa paradahan sa ilalim ng lupa dahil lumilikha ito ng espasyo sa ibabaw.

  3. Paradahan ng kotse sa bubong: Ang paraan ng disenyo ng paradahan ay kapaki-pakinabang para sa mga gusaling matatagpuan sa mga lugar na may limitadong espasyo. Sa pamamaraang ito, ang paradahan ay itinayo sa bubong ng gusali at ginagamit bilang isang storage space para sa mga sasakyan. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng mas kaunting espasyo kaysa sa paradahan sa ilalim ng lupa dahil lumilikha ito ng espasyo nang pahalang.

  4. Mga matalinong paradahan: Ang paraan ng disenyo ng paradahan na ito ay kapaki-pakinabang para sa mga gusaling matatagpuan sa mga lugar na may limitadong espasyo at gustong gamitin nang matalino ang magagamit na espasyo. Sa paraang ito, sa pamamagitan ng paggamit ng mga intelligent system, ang mga sasakyan ay awtomatikong nakaparada sa mga bakanteng espasyo, at ang trapiko at paradahan ng sasakyan ay pinamamahalaan nang matalino. Sa ganitong paraan, mas maraming espasyo ang magagamit para sa mga paradahang sasakyan.

  1. Mga umiikot na parking lot: Ang paraan ng disenyo ng parking lot ay kapaki-pakinabang para sa mga gusali na matatagpuan sa mga lugar na may limitadong espasyo. Sa pamamaraang ito, ginagamit ang mga umiikot na paradahan, kung saan ang mga sasakyan ay nakaparada sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-ikot palayo sa mga paghihigpit sa espasyo. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng mas kaunting espasyo kaysa sa tradisyonal na mga parking lot dahil ang mga kotse ay nakaparada sa isang umiikot na paraan.

  2. Mga robotic na parking lot: Ang paraan ng disenyo ng parking lot ay kapaki-pakinabang para sa mga gusaling matatagpuan sa mga lugar na may limitadong espasyo. Sa pamamaraang ito, sa pamamagitan ng paggamit ng mga robot, ang mga kotse ay awtomatiko at matalinong nakaparada at ang magagamit na espasyo ay ginagamit sa pinakamahusay na paraan. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng mas kaunting espasyo kaysa sa tradisyonal na mga paradahan dahil ang mga kotse ay nakaparada nang matalino.