90° Elbow

code SIZE price USD price EUR
90-e-1 1/2 USD 0.32 EUR 0.3
90-e-2 3/4 USD 0.48 EUR 0.46
90-e-3 1 USD 0.8 EUR 0.76
90-e-4 1-1/4 USD 1.19 EUR 1.12
90-e-5 1-1/2 USD 2.09 EUR 1.97
90-e-6 2 USD 3.27 EUR 3.08